2 páskadagur

10.04. 2023 | Prædika

 

For femten år siden tabte Barack Obama en vigtig afstemning i sin kampagne for at blive præsident for USA. I et øjeblik, der virkede virkelig nedslående, holdt han en tale, der indeholdt sætningen “Yes we can – Ja, vi kan”. Det viste, at han trods et betydeligt tilbageslag mente, at det stadig var muligt at vinde valget. Den meget enkle sætning inspirerede unge mennesker til politisk handling og indgydte en følelse af håb, der blev en del af folks billede af politikeren og hans værdier. Som vi ved nu, havde han ret, og han vandt valget.

Dagens første læsning er et øjeblik i den kristne religions historie, hvor nogen sagde “Ja, vi kan”. Det er en tale af apostlen Peter på pinsedagen, som var det øjeblik, hvor det kristne samfund besluttede ikke at blive indespærret i et rum mere. De var bange, men pludselig følte de, at de havde magten til at fortælle verden om Jesus. Peter fortalte Israels mænd, at selvom de havde udleveret Jesus til at blive dræbt af mænd uden for loven, “Gud lod ham opstå”. Folk var forbløffede over at høre ham tale sådan, men han fortalte dem, at da Jesus blev “ophøjet til Guds højre hånd”, og “har fra Faderen fået Helligånden”. Peter var sikker på, at han havde modet til at tale om disse ting fordi Helligånden blev udgydt over ham.

Mange af de bønner, som Kirken bruger i denne vidunderlige sæson, nævner dåbens sakramente. I går fornyede du løfterne om din egen dåb. I dåben har Gud Fader givet os ny fødsel ved vand og Helligånden. Ånden givet til Peter er den samme Ånd, som vi modtog i dåben og konfirmationen. Hvis vi nogensinde mangler mod til at dele vores tro og tror, at vi ikke er i stand til at gøre de ting, Gud beder os om, kan vi låne den kraftfulde sætning fra præsidentkampagnen i USA for femten år siden. Kan du gøre, hvad Gud beder dig om? Kan vi gøre, hvad Gud beder os om? Yes we can! Ja vi kan!

Fr. Peter

 

 

Share This