5 sunnudagur í føstu

  1.L.: Ez 37,12b-14;    2.L.: Rom 8,8-11.   Ev.: Joh 11,1-45 Vi har lige hørt Johannes fortælle os, hvad der skete, da Jesus gik med sine disciple til Betania for at besøge Lazarus og hans søstre, Martha og Maria. Jeg tror, det er den...

4. sunnudagur í føstu

  1.Læs.: 1 Sam16,1.6-7.10-13; 2.Læs: Ef 5,8-14; Ev.: Joh 9, 1-41. Hvert år tager de evangelier, vi hører om søndagene i fastetiden, os med på en pilgrimsrejse. I år mindede evangeliet den første søndag i fasten os om de fyrre dage, Jesus tilbragte med at faste i...

3. sunnudagur í føstu

  1.L.: 1 Mos 12,1-4a; 2.L.: 2 Tim 1,8b-10. Ev.: Matt 17,1-9. Vi kan lære noget meget vigtigt af dagens evangelium. Faktisk kan vi lære mange ting af det bemærkelsesværdige møde mellem Jesus og kvinden ved Jakobs brønd i Sykar, som er byen Nablus, i det...

2. sunnudagur í føstu

  1.L.: 1 Mos 12,1-4a;   2.L.: 2 Tim 1,8b-10.   Ev.: Matt 17,1-9. Prædikenen for anden søndag i fasten blev kun holdt på engelsk under messen. Hele prædikenen på dansk findes på linket nedenfor, da pater Peter ledede søndagsandagten (5 mars...

1. sunnudagur í føstu

  Vi startede fasten askeonsdag med en meget velbesøgt messe og uddeling af aske. Hvis du ikke kunne være der, kan du også modtage aske i slutningen af denne messe. Under messen mindede jeg folk om, at Kirken forventer, at vi gør tre ting i denne hellige sæson....

7. Alm. søndag

  1.L.: 3 Mos 19,1-2.17-18; 2.L.: 1 Kor 3,16-23. Ev.: Matt 5,38-48. Nogle gange ser det ud til, at Jesus spørger meget af os. Han kan være en meget krævende lærer. I dag svarer han for eksempel på et spørgsmål, som ingen havde stillet ham. Spørgsmålet er,...