22. søndag i den ordinære tid

  1 L: Jeremias 20:7-9  ;  2 L:  Róm 12: 1-2  ;  Evan: Matt 16: 21-27   “Den, der ønsker at redde sit liv, vil miste det, men den, der mister sit liv for min skyld, vil finde det”. Som vi ved, er der mange måder at...

21. søndag i den ordinære tid

  1. læsning: Es 22,19-23 – 2. læsning: Rom 11,33-36 – Evangelium: Matt 16,13-20 Lad mig først og fremmest takke jer for den varme velkomst, jeg har fået i disse dage fra mange mennesker i jeres katolske samfund. Som I allerede ved, bliver hele mit...

Maria Himmelfart

  1.L.: Åb 11,19a; 12,1-6a.10ab   –   2.L.: 1 Kor 15,20-26   –   Ev.: Luk 1,39-56 Vor velsignede moder Maria er i himlen. Det er det, vi fejrer i dag. Men i århundreder har kirken troet, at dagens fest også handler...

19. alm. søndag

  1.L: 1. Kong 19,9. 11-13. 2.L: Rom 9,1-5. Ev: Matt 14, 22-33 Nogle mennesker undrer sig over, hvorfor Gud er så langt væk fra dem, især når katastrofen rammer deres familie eller deres by eller deres land. Andre mennesker er overbeviste om, at Gud er overalt...

Umbroyting Kristusar

  1. læsning: Dan 7,9-10.13-14 – 2. læsning: 2 Pet 1,16-19 – Evangelium: Matt 17,1-9 Når vi hører om noget, der skete langt væk, for længe siden, er det virkelig nyttigt at høre, hvad der skete fra en, der var der, en, der var vidne til, hvad der...

Peter og Paulus, apostlene

  1.læsning: ApG 12,1-11.  2. læsning: 2 Tim 4,6-8.17-18.  Evangelium: Matt 16, 13-19 Paulus fortalte de kristne i Efesos, at de “hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten”...