Sinnopskornið: Påske 2020

24.04. 2020 | Tíðindi

Fastetid – Påske 2020

Fastetiden i år har været meget usædvanlig. Denne hellige tid af 6 uger, har Gud i sin barmhjertighed givet os ved sin hellige Kirke som en gave, hvor Han kalder os til omvendelse, anger for og bekendelse af synd og fremfor alt at leve et helligt liv, et liv der synliggør Ham.

I år er det som om Gud råber meget højt til os og hele menneskeheden: “Omvend jer fra synd og lav jeres hjerter om. Kom tilbage til mig”. Vi har mærket dette meget intens i den kendsgerning, at de fleste af verdens biskopper har lukket kirkerne og forbudt offentligt at fejre den hellige messe og andre sakramenter. De troende er afskåret fra at modtage den mest nødvendige næring for deres sjæle, den hellige eukaristi. Desværre har disse restriktioner alvorligt anfægtet fejringen af kirkeårets allerhelligste dage, Den stille Uge og Påsken. For os i menigheden betyder dette, at fejringen af disse hellige dage ikke er tilgængelige for menigheden. De bliver fejret mere elle mindre privat på følgende tidspunkter:

Palmesøndag den 5.april – 11,00

Skærtordag den 9.april – 17,00 med tilbedelse i kirken fra 19,00-21,00

Langfredag den 10.april – 15,00

Påskeslørdag den 11.april – 21,00

Påskesøndag den 12.april – 11,00

Påskemandag den 13.april – 11,00

Det er vigtigt, at I som menighed ved, at påskeliturgierne bliver fejret, så at I derhjemme åndeligt kan været med. Forneden vil I finde skriftteksterne for alle dagene, som jeg opfordrer jer til at læse. Det er også vigtigt, at I beder og beder især rosenkransen til vor hellige mor, Maria. Ligelides barmhjertighedsrosenkrans.

På en mystisk måde i Guds omsorg for os er disse lidelser og afsavn til vor renselse og helliggørelse. Det er vital vigtigt for os at se i den nuværende pandemi en mening, der springer fra den troens vished, at intet er tilfældigt i Guds rige. Alt sammenvirker til det gode for dem, der elsker Gud. Det er det, som fastetid drejer sig om – at vokse i ægte kærlighed til Gud næsten og sig selv.

Med Guds velsignelse over jer alle.

Paul Marx,omi, sognepræst

 

Den stille Uges og Påskesøndags læsninger

Palmesøndag Mattæus 21,1-11; Esajas 50,4-7; Filipperbrev 2,6-11; Mattæus 26,14 – 27,66.

Skærtorsdag2 Mosebog 12,1-8.11-14; 1 Korintherbrev 11,23-26; Johannes 13,1-15.

LangfredagEsajas 52,13 – 53,12; Hebræerbrev 4,14-16, 5,7-9; Johannes 18,1 – 19,42.

Påskelørdag1 Mosebog 1,1 – 2,2; 2 Mosebog 14,15 – 15,1; Ezekiel 36.17-28; Romerbrev 6,3-11; Mattæus 28,1-10.

PåskesøndagApostlenes Gerninger 10.34-43; Kolossenserbrev 3,1-4; Johannes 20,1-9.

PåskemandagApostlenes Gerninger 2,14.22-33; Mattæus 28,8-15.

 

Bíblian á føroyskum: http://biblia.fo/bible.php?l=fo

 

Følg pavens daglige messer via Vatican Media Live på Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ

Hverdagsmesserne fra domkirken streames (Dan): https://katolsk.mediaplatform.dk/watch/3988

 

Bekendtgørelser

1 – Langfredag er en påbudt faste- og abstinensdag (kødløs) for alle fyldt 14 år og opefter.

2 – Langfredags kollekt til Det hellige Land er udskudt indtil søndag den 13.september.

3 – Velsignelsen af mad påskelørdag er aflyst.

4 – Førstekommunionssøndag er udsat til pinsesøndag den 31.maj.

5 – Menighedens valfart til Kirkjubøur er udsat til en søndag i august.

6 – Den årlige økumeniske aften, som plejer at finde sted tirsdag efter påskesøndag er flyttet til tirsdag efter pinse den 2.juni.

7 – Glem IKKE at bidrage til Caritas Danmarks fasteindsamling. Et beløbet kan indbetales på kto: 2191 3487254516.

8 – På grund af pandemien bliver jeg på Færøerne indtil torsdag den 11.juni. Jeg skulle ellers have rejst torsdag den 23.april

 

Jeg ønsker alle en fortsat frugtbar fastetid og en velsignet og glædelig påske.

Paul Marx, omi

Share This