Kirkjupolitikkur í samband við kynsligan ágang móti børnum og ungum

Upprunaliga skrivað 20-03-2010

De sidste ugers oprulning af sager om seksuelle overgreb mod børn og unge i katolske institutioner i Tyskland fastholder fokus på dette tragiske og beskæmmende fænomen i vor Kirke. De mange nye sager viser, at alle tilfælde af misbrug sandsynligvis endnu ikke er afdækket. Udover at have påført de mange og endnu ukendte ofre stor, måske livslang smerte, er de seksuelle overgreb udtryk for misbrug af tillid, overtrædelse af Guds bud og en svækkelse af Kirkens troværdighed.

Beredskab i vort bispedømme

Ikke mindst i de lande, der er særligt ramt af disse misbrug, har man fra kirkelig side taget skridt i retning af at drage omsorg for ofrene og for at forhindre fremtidige overgreb. I vort bispedømme har vi allerede et beredskab til brug i tilfælde af, at sager – fortidige eller aktuelle – kommer frem. Der foreligger en folder med de nødvendige oplysninger om, hvordan man skal forholde sig og hvem, man i første omgang kan henvende sig til. Folderne har i længere tid skulle ligge fremme i bl.a. vore kirker. Trods interesse for beredskabet og folderen er ingen tilfælde af overgreb indtil nu blevet anmeldt.

For at ingen skal føle sig hjælpeløs i tilfælde af fremtidige overgreb eller ved bearbejdelse af ting, som er sket for måske lang tid siden, gør vi fra bispedømmets side endnu engang opmærksom på beredskabets og folderens eksistens.

Det er vort ønske
at skabe et så trygt miljø i vor Kirke som muligt, et miljø præget af både tillid og naturlige kontakter. Samtidig er det et vigtigt anliggende for os, at ingen, som allerede har været udsat for et overgreb fra en kirkelig medarbejders side, sidder tilbage med sorg og smerte. Derfor skal ingen – hvor svært det end måtte være at tale om oplevelsen og følgerne af et overgreb – holde sig tilbage fra at søge hjælp og komme frem med de tilfælde af overgreb, der har fundet sted.

Vort beredskab erstatter ikke alle juridiske tiltag eller fuldstændig opfølgning på ofrenes behov for hjælp til at komme videre; men vi bidrager gerne til opklaring af sagerne og til formidling af efterfølgende hjælp til f.eks. psykolog eller anden form for terapi. Et fagetisk råd bestående af en jurist, en socialrådgiver og en præst er parat til at tage sig af de forelagte sager.

Beredskabsfolder

Beredskabsfolderen er igen på vej ud til menighederne. Af folderen fremgår det, at man til tilfælde af erfaring med eller mistanke om overgreb kan kontakte:

Pastor Niels Engelbrecht tlf. 33 13 37 62 – 30 54 21 18,
e-mail: ne@sanktansgar.dk eller psykolog Katie Powell, tlf. 29 63 16 31, e-mail: kp@katolsk.dk.

Disse to kontaktpersoner vil sørge for, at sagen kommer i gang og de rette personer og instanser inddrages.

Beredskabsplanen kan læses HER