Pave Frans’ fastebudskap 2021

«Se, vi går opp til Jerusalem …» begynner pave Frans. Vi vil vandre i lys av oppstandelsen. Vi vil sette tro, håp og kjærlighet ut i livet med faste, bønn og almissegiving.   «Se, vi går opp til Jerusalem» er fra Matteusevangeliet: Jesus dro nå opp mot Jerusalem....

Bedeuge for kristen enhed: “Bliv i min kærlighed”

Bedeugen for kristen enhed, som i år finder sted den 18.-25. januar, har temaet: “Bliv i min kærlighed. Så skal I bære rig frugt” (jf Joh 15,1-17). Dette års materiale er udvalgt og sammensat af kommunitetet Grandchamp i Schweiz. Den verdensomspændende økumeniske...

Fælleserklæring fra Vatikanets Covid-19 kommission

“I en fælleserklæring fra Vatikanets Covid-19 kommission og det pavelige Livets akademi bekræftes behovet for at gøre Covid-19 vaccinerne tilgængelige for alle. Vaccinerne er blevet udviklet som et offentligt gode og må tilbydes alle på en retfærdig og ligelig...

Verdensdag for fred: Omsorgens kultur som en vej til fred

“Omsorgens kultur som “en fælles, solidarisk og inkluderende opgave for at beskytte og fremme alles værdighed og vel”, og “villighed til at interessere sig for og være opmærksom på medlidenhed, forsoning og helbredelse, gensidig respekt og åbenhed” er vejen til...