Bedeuge for kristen enhed: “Bliv i min kærlighed”

Bedeugen for kristen enhed, som i år finder sted den 18.-25. januar, har temaet: “Bliv i min kærlighed. Så skal I bære rig frugt” (jf Joh 15,1-17). Dette års materiale er udvalgt og sammensat af kommunitetet Grandchamp i Schweiz. Den verdensomspændende økumeniske...

Pavens epifaniapreken

  Gå i skole hos vismennene for å lære å tilbe Herren. For det første: «Løft blikket, se deg omkring!» Vær ikke fanget i deg selv. Verden er så stor, så stor. Ha tillit til Herren. For det andre: Sett ut på reise. «Livet er en reise mot ham som elsker oss.» Det...