Dyb bekymring om den danske regerings annoncerede lovforslag

27.01. 2021 | Tíðindi

“I et brev stilet til statsminister Mette Frederiksen og kirkeminister Joy Mogensen, dateret den 26. januar, har Den Europæiske Kirkekonference (CEC, Conference of European Churches) udtryk dyb bekymring om den danske regerings annoncerede lovforslag, som skal tvinge trossamfund til at oversætte prædikener på andre sprog til dansk…

Hvorfor skulle tyske, rumænske eller engelske menigheder med en lang historie i Danmark pludselig være nødt til at oversætte deres prædikener til dansk? Det ville skæmme billedet af Danmark som en åben, liberal og fri nation bygget på en kristen kulturarv med individuelle rettigheder og pligter…”

Lesa meira:   Europæisk kirkesamfund blander sig i koret af kritikere af prædikelovforslaget

 

“At underminere specifikke rettigheder på en sådan måde bringer alle de grundlæggende rettigheders arkitektur i fare, der bygger på idéen om universalitet og sammenkobling af rettigheder.
Idet vi forstår, at målet med lovforslaget er at forhindre radikalisering og modvirke tilskyndelse til had og terrorisme, bør enhver negativ eller diskriminerende indvirkning undgås med hensyn til kirke- og trossamfundene, der er modvillige og fremmede over for sådanne tiltag, idet de agerer i en ånd af fred og integration.

Særlig ramt vil blive de  mindre trossamfund, der ikke blot ikke har de økonomiske ressourcer til at overholde dem, men ofte udgøres af immigrantsamfund. Dette er bekymrende i betragtning af, at artikel 2 i traktaten for den europæiske union angiver som hørende til de europæiske værdier nævner respekten for mindretallets rettigheder, ligesom der også henvises til ikke-diskrimination…”

Lesa meira:  Erklæring fra COMECE’s præsident om undermineringen af religionsfriheden i EU’s medlemslande

 

 

Share This