Pavens epifaniapreken

7.01. 2021 | Bøn, Tíðindi

 

Gå i skole hos vismennene for å lære å tilbe Herren. For det første: «Løft blikket, se deg omkring!» Vær ikke fanget i deg selv. Verden er så stor, så stor. Ha tillit til Herren. For det andre: Sett ut på reise. «Livet er en reise mot ham som elsker oss.» Det trengs indre modning. Absolutt alt, selv synd, kan tjene til det gode. For det tredje: Se. Se hinsides det synliges slør. Ha «ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.»

Her følger pave Frans’ preken:   Pavens epifaniapreken

 

Á fleiri málum:  Homily of Pope Francis

 

Må Herren Jesus gjøre oss til sine sanne tilbedere, i stand til med vårt liv å synliggjøre hans kjærlighetsplan, som omfatter hele menneskeheten. For hver av oss og for hele Kirken ber vi om nåde til å lære å tilbe, til å fortsette å tilbe, til å praktisere tilbedende bønn i rikt monn, for alene Gud skal tilbes.

 

 

Share This