Kollekten til Det hellige Land indsamles søndag 13. september

8.09. 2020 | Tíðindi

De kristnes situation i Det hellige Land har længe været prekær. Den situation er ikke blevet bedre under pandemien. Landet har været lukket ned. Der har ikke kunnet komme turister og dermed heller ingen pilgrimme til de hellige steder. Ingen pilgrimme betyder manglende indtægter for dem, der tager sig af eller er afhængige af de hellige steder, men først og fremmest betyder det mangel på opmærksomhed, som er så nødvendig.

Kollekten til Det hellige Land er ikke for ingenting én af Verdenskirkens faste kollekter og derfor vigtig hvert år. Den katolske Kirke i Det hellige Land har mange hjælpeaktiviteter, der både konkret gavner mennesker i dagligdagen og er med til at sikre de kristnes stadigt mere truede synlighed i området. I år er der dog særlig grund til at bidrage til kollekten, og derfor opfordrer jeg meget indtrængende til at støtte sagen generøst samt til at bede for de kristne i Det hellige Land og for forsoning mellem religionerne…

Lesa meira: Kollekten til Det hellige Land indsamles søndag 13. september

 

 

Share This