Fratrædelser og konstitueringer i Tórshavn og Helsingør

19.08. 2020 | Tíðindi

I  september i år fratræder pater Paul Marx OMI som konstitueret sognepræst for Mariakirkens menighed i Tórshavn.

Som ny præst for menigheden konstitueres Monsignore Peter Fleetwood fra ærkebispedømmet Liverpool. Den endelige tiltrædelsesdato meddeles, når indrejseformaliteter mm. er på plads.

Meira upplýsing: Fratrædelser og konstitueringer i Tórshavn og Helsingør

Share This