Sinnopskornið: Hvítusunna 2020

5.06. 2020 | Tíðindi

 

“Frygt ikke” fortæller Jesus os gang på gang i evangliet.”Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”(Matt.28,20). Denne covid-19 periode med dens mange restriktioner har fremkaldt megen frygt, og mange har ladet frygten styre deres reaktioner. Kristi sande disciple lader kærlighed til Kristus og den sikre viden og overbevisning om, at Han er med dem, bestemme over deres handling. De betragter pandemien som en virkelig kaldelse fra Gud til ægte anger for synd og til en dybere tro på og tillid til Jesus, som er historiens Herre. Jesu sande disciple handler som Han. De beder og bringer ofre for dem, der har lidt eller ingen tro på Gud, og for dem, der er lider. De er der for dem, der er i nød. Den kendsgerning, at vi som Kristi disciple kan tænke og handle på denne måde, skyldes alene Helligåndens kraft.

Helligåndens udgydelse pinsedag fuldender Kristi frelsegerning. Jesu Kristi lidelse, død på korset, opstandelse og faren op til Faderens højre hånd i himlen har bandet vejen for Helligåndens komme, der har radikalt forvandlet mennesket fra at være slaver af synd og helvedes tyranni til Gud Faders sønner og døtre med arveret til himlen. Enhver, som er døbt til Kristi død og opstandelse og derved indlemmet på Hans hellige legeme, Kirken, Guds familie, er ikke længere blot almindelige mennesker, men er radikalt anderledes. Vi har del i Guds egen guddommelighed og er blevet Hans hellige tempel, hvor Han bor (Jn.14,23). Derfor skal vi som Kristi disciple tænke og handle som Kristus i enhver situation. Apostlen Paulus fortæller os i sit brev til Kirken i Filippi:”Lad det samme sindelag være i jer, som var i Kristus Jesus” (Fil.2,5).

Med disse ord ønsker jeg jer allesammen en meget inspirerende og hellig pinse.

Paul Marx,omi, sognepræst

Lesa meira tíðindi um MariukirkjunaSINNOPSKORNIÐ, Pinse 2020 , pdf

 

 

Share This