KATÓLSKA KIRKJAN, Tórshavn, Føroyar  (Faroe Islands)

FØROYSKT · ENGLISH
Vitja kirkjuna  · Tiltøk  · Tíðindi  · Ljósmyndir  · 75 ár í Føroyum  · Franciskanasystrar  · Trúgv  · Bøn

Tíðindi

Påske 2018
Kirkjuráð
Kirkjuskattur
Fastetid 2
Fastetid 2018
Julenat 2017
Advent 2017
30 ára hátíðarhald
Pinse 2017
Kunning um føstu
Prestar 2018
Guds husholdere
Beredskab...

 

SINNOPSKORNIÐ

OKTOBER 2014

 

 

GUDS HUSHOLDERE

(kirkeskat)

 

 

Både i Lukas’ evangelium og Paulus’ 1.brev til Kirken i Korint bliver vi gjort opmærksomme på den sandhed, at alle Jesu Kristi disciple er Guds husholdere. Hvad betyder dette? Da Gud skabte mennesket, befalede Han det til at være sin skabelses herre (1.Mosebog 1,28-30). M.a.o. skabelsen er en gave og et ansvar, Gud gav mennesket med den befaling, at mennesket forvalter den i overensstemmelse med Skaberens sind. Mennesket er ikke skabelsens ejer men kun dens forvalter og skal aflægge regnskab for sin forvaltning (Lk 12,42-48). Den rette forvaltning af Guds skabelse betyder, at mennesker bruger den udelukkende til lovprisning, herliggørelse og tilbedelse af Gud. Bevidstheden om denne sandhed er grundlæggende for den rette brug af penge. Dette rejser nu spørgsmålet om at bruge vor penge til at støtte Kirken, både den universale og den lokale (bispedømmet og menigheden). Penge er samfundets livsblod lige fra individet til familien til institutionerne til Staten. Jesu Kristi Kirke er både usynlig og synlig. Den usynlige Kirkes livsblod er Helligånden. Men Kirken er også en fysisk virkelighed med strukturer og institutioner o.l. For at Kirken i sin fysiske virkelighed ikke alene skal kunne overleve, men langt vigtigere at kunne udføre sin mission, at frelse sjæle, behøver den penge. Ud fra den grundlæggende sandhed, jeg omtalte foroven, kan I tydeligt fornemme det alvorlige ansvar, det er, at støtte Kirken økonomisk, alt efter de muligheder man har fået givet af Gud. Det er meget vigtigt at forstå, at det at støtte Kirken økonomisk i virkelighed er en tilbedelseshandling og kan ikke adskilles fra vor tilbedelse af Gud i messen. Begge tilbedelsesformer er nødvendige. Den ene uden den anden er ikke den sande tilbedelse, Gud har befalet os. Sand tilbedelse er at erkende Gud som ophav til alt, der eksisterer, min eksistens, mit liv, min tro, mine venskaber, min familie, m.m. Fra denne erkendelse springer en dyb taksigelse. Ordet “eukaristi”(et andet navn for den hellige messe) betyder “taksigelse”. Tilbedelsen af Gud ved den hellige messe er ufuldkommen tilbedelse, hvis vi ikke udtrykker vor dyb taksigelse på andre måder inklusive økonomisk støtte til Kirken. Dette er så vigtigt at forstå. At støtte Kirken (Kristi levende legeme) økonomisk er en tros og -tilbedelseshandling. Alt som vi er og ejer kommer fra den kærligheds og -omsorgsfulde Gud. Vi er kaldet som Guds børn til at dele Hans gaver med andre. Apostlen Paulus beder os om at have det samme sindelag, som er i Jesus Kristus (Fil2,5). Kristi sindelag er at være tjener og bruge alt til Gud Faders ære og pris.

 

På baggrund af denne grundlæggende katekese opfordrer jeg alle, som endnu ikke bidrager regelmæssigt til Kirkens økonomiske støtte, at gøre det. Der findes to måder at gøre dette på, enten ved at lave en ordning med din bank om at overføre et bestemt beløb hver måned (eller hver anden måned eller hver sjette måned - som det passer dig bedst) til Mariukirkjans konto i EIK bank: 9181 150.515.9 eller at tilmelde dig bispedømmets kirkeskatordning. Dette kan du gøre enten ved at henvende sig til mig, din sognepræst, eller ved at gå ind i bispedømmets hjemmeside: www.katolsk.dk/kirkeskat.

 

Da Mariukirkjan er en del af bispedømmet, er vi forpligtet til som menighed at bidrage til bispdømmets fælleskasse. Menighedens bidrag fra dens samlede indtægter er fordelt således: 22% går til præstelønninger, 15% til fælles aktiviteter mens 63% forbliver i menigheden.

Selv om man bidrager på en at de to nævnte måder, opfordrer dig til at forsætte med at give noget i søndagskollekten. Denne handling forener dig meget konkret til Kristi offer til Faderen, som foregår på alteret.

 

Lad os aldrig glemme, at hver eneste brug af penge skal altid have det motiv at fremme og synliggøre Guds Rige, Jesu Kristi herredømme. Lad os være gavmilde med vor penge såvel som med vor tid og indsats til at tjene vore medmennesker.

 

Til sidst - så at I ikke alene gør det, som præsten siger, men også det, som han gør, kan jeg fortælle jer, at jeg er tilmeldt bispedømmets kirkeskatordningen, og bidrager til de ordinære og ekstraordinære søndagskollekter.

 

Til aller sidst - Jeg takker alle i menigheden, der trofast bidrager til Kirkens økonomi med et regelmæssigt fast beløb. Det betyder utroligt meget.


Gud velsignelse og kærlighed være altid over og i jer.


Paul Marx omi

sognepræst


 

 

 

 

Bortset fra søndagskollekter er der seks særlige kollekter påbudt af bispedømmet. De er:

 

1- Det færøske Bibelselskab - 1.søndag i januar

2- Det hellige Land - Langfredag

3- Bonifatius Werk - Treenighedssøndag

4- Caritas - sidste søndag i august

5- Katolsk menighedspleje - 3.søndag i September

6- Verdensmission - den sidste søndag i oktober

7- Peterspenge - søndagen efter den 9.november

 

Jeg har lagt mærke til, at I er meget gavmilde i jeres bidrag til disse kollekter. Jeres gavmildhed behager Gud.