KATÓLSKA KIRKJAN, Tórshavn, Føroyar  (Faroe Islands)

FØROYSKT · ENGLISH
Vitja kirkjuna  · Tiltøk  · Tíðindi  · Ljósmyndir  · 75 ár í Føroyum  · Franciskanasystrar  · Trúgv  · Bøn

Tíðindi

Påske 2018
Kirkjuráð
Kirkjuskattur
Fastetid 2
Fastetid 2018
Julenat 2017
Advent 2017
30 ára hátíðarhald
Pinse 2017
Kunning um føstu
Prestar 2018
Guds husholdere
Beredskab...

 

SINNOPSKORNIÐ

 

Pinse 2017

 

 

Kirken fejrede for kort tid siden pinsefesten, dvs.den fantastiske og mægtige sandhed og begivenhed, der fandt sted 10 dage efter Jesu Kristi tog tilbage til sin Fader i himlen med sit herliggjorte legeme. Inden han forlod denne jord for at sidde ved sin Faders højre hånd, sagde han til sine disciple, at de skulle vente, indtil de modtog Helligånden, den Ånd Johannes Døberen allerede mere end tre år tidligere havde sagt, Jesus ville døbe med. Helligånden kom ned over disciplene med Maria, Jesu mor, i deres midte som et kraftigt vindpust og tunger af ild, to kraftige symboler, der fortæller os, ikke så meget hvem Helligånden er, men mere hvad Helligånden gør. Det første vi lægger mærke til efter pinsebegivenheden er, at disciplene ikke længere var bange, men forlod huset fyldt med glæde og begyndte med frimodighed og kraft at fortælle om de store gerninger, Gud har gjort ved Jesus af Nazaret. Peters’ første prædiken var så kraftfyldt, at mere end 3000 mennesker åbnede deres hjerte i anger og bekendelse af deres synder og blev døbt.


Hvad gør Helligånden med os mennesker, der sætter vor lid til Jesus? Han forvandler os fra at være “almindelige” mennesker til at være guddommelige mennesker, dvs. at have del i Guds eget liv, at være Guds sønner og døtre. “Guddommelig” betyder, at mennesket nu er som Gud, dvs. selv-givende kærlighed. Kristus-mennesker (kristne) er Guds konkrete billede i verden. Det er vor virkelighed, vor identitet, så lad os udtrykke denne virkelighed i alt det, vi siger, gør, føler, tænker og i alle vore personlige forhold. Og når vi falder tilbage til at være “almindelig” dvs. at synde, har den barmhjertige Gud givet os bodens sakramente, som, med ægte anger og bekendelse af synd fra vor side, fører os tilbage til vor guddommelige uskyld.

 

En glædes- og kraftfyldt og brændende pinse ønsker jeg jer.

 

 

 

Paul Marx omi, sognepræst

 


 

 

 

Glædelige begivenheder:

 

Søndag den 29. januar blev Hans Emil Poliran Hansen, søn af Anecita Poliran Hansen og Jóhan Hansen, døbt og derved indlemmet i Jesu Kristi levende legeme, Kirken, og blev et Gud Faders barn. Vi ønsker hans forældre hjerteligt til lykke med deres barns dåb.


Påskesøndag under den hellige messe havde vi i Mariukirkjan den store glæde at optage Janus Dam Guttesen i Den katolske Kirkes fulde fællesskab. Efter at have bekendt den katolske tro modtog Janus firmelsens sakramente, som fuldendte dåben. Optagelsen blev fuldendt med, at Janus modtog enhedens sakramente, Jesu Kristi legeme og blod, i den hellige kommunion.Vi byder Janus hjerteligt og varmt velkommen til det fulde katolske fællesskab.


Pinsesøndag modtog Hanna Mikkelsen firmelsens sakramente, og derved fuldendte hun sin dåbspagt. Hanna blev optaget i Den katolske Kirkes fulde fællesskab tilbage i oktober 2016. Et hjerteligt og varmt til lykke til Hanna, som nu har oplevet sin personlige pinse.

 


 

En stor gave:

Menighedsrådet ved Argja kirkja har foræret Mariukirkjan Argja kirkjas gamle pibeorgel. Orgelet erstatter menighedens nuværende lille orgel. I disse dage i ugen efter pinsesøndag er orgelet ved at være færdiggjort. Det er en stor gave, vi har modtaget, og vi siger en stor og hjertelig tak både til Argja kirkjas menighedsråd og de andre kirkelige myndigheder, som så velvilligt har sagt ja til give gaven.

 

 


Særlige kollekter:

Langfredagskollekt den 14.april gav kr.2280,00 kr.

Kollekt til bispedømmets præstestuderende den 7.maj gav 2530,00 kr.

 Kommende særlige kollekter:

d. 18.juni: Bonifatiuswerk

d. 27.august: Caritas

d. 24.september: Katolsk Menighedspleje

d. 29.oktober: Verdensmission

d.12.november: Peterspenge