KATÓLSKA KIRKJAN, Tórshavn, Føroyar  (Faroe Islands)

FØROYSKT · ENGLISH
Vitja kirkjuna  · Tiltøk  · Tíðindi  · Ljósmyndir  · 75 ár í Føroyum  · Franciskanasystrar  · Trúgv  · Bøn

Tíðindi

Påske 2018
Kirkjuráð
Kirkjuskattur
Fastetid 2
Fastetid 2018
Julenat 2017
Advent 2017
Kunning um føstu
Prestar 2018
Bereskab

 

SINNOPSKORNIÐ

 

Advent 2017

 

 

Våg og bed!
Dette er Jesu indtrængende bøn til sine disciple. At leve et ægte katolsk liv er yderst alvorligt, fordi vor frelse er fuldstændigt afhængig af det. Hvad er et ægte katolsk liv? Det er et liv af selvopfrende kærlighed, en totalt given-af-sig-selv til Jesus Kristus ved at være der for andre. Det er et liv af hellighed, dvs. lydighed til Guds gentagne befalinger om at være hellig, som Han selv er hellig. Det er at være en ægte helgen. Dette betyder ikke nødvendigvis, at man nøjagtigt gør de samme gerninger, som helgenerne har gjort, men at blive som dem dvs. at være fyldt med Jesu Ånd. Helligånden er kraften, styrken og motivationen bag alt, vi gør, tænker, siger, føler. Det er gennem Guds Ånd, at vi gør det, der altid afspejler Kristus og derved herliggør Gud. Dette lyder som en total umulighed, og det er det. Dog er det Herrens befaling. Tager vi det alvorligt? eller opgiver vi på forhånd? eller nøjes vi med at være bare et godt menneske? Vi er nød til at tage Guds befaling meget alvorligt, for vor frelse er fuldstændigt afhængig af at være en helgen. Men dette er totalt umuligt, vil du nok indvende, og du har ret. Men for Gud er intet umuligt. Herren Jesus beder os om at åbne døren til vort hjerte for at lade Ham komme ind og fylde os med sit nærvær. Det er Herrens hellige Ånd, der forvandler os til helgener. Vor opgave er blot at holde vort hjertes dør åben for Ham. Hvordan gør vi det? Alle vor store søskende i himlen, helgenerne, fortæller os om midlerne - hyppig modtagelse af sakramenterne især eukaristien (den hellige messe) og skriftemålet, fordybelse i Guds Ord, daglig bøn, bodshandlinger og almisse. Den allerførste forudsætning er dog en vedvarende undgåelse af synd, fordi synd bl.a. tynger sjælen, forblinder sindet til at kunne se sandheden klart og svækker vor vilje til at vælge det gode. Ja, Herrens krav er umuligt, dog gør Hans hellige Ånd det muligt for os at imødekomme dem og derved gør det muligt for os at være mere end almindelige mennesker - at være helgener.


Vi er nu begyndt på en ny adventstid, de fire ugers forberedelser, der fører os op til fejringen af Kristi fødsel. Det er en kaldelse til at være trofaste tjenere, der venter på deres Herres tilbagekomst. Kristus kommer igen. Dette er helt sikkert, og imens Våg og bed!


Jeg ønsker alle en velsignet adventstid.

 


Paul Marx,omi

sognepræst

 

 

 

 

Valg til menighedsråd: Den 18.marts næste år afholdes valg til menighedsrådet i hele bispedømmet. For vort vedkommende er der tale om at vælge 4 medlemmer. Alle, som er fyldt 16 inden den 18.marts, har stemme- og opstillingsret. Dog for at kunne opstilles som kandidat, er der nogle betingelser. For det første, hvis man er gift, at ens ægteskab er gyldigt indgået i Kirkens øjne. Også at man ikke leve et ægteskabeligt liv uden at være gift. For det andet at man betaler en regelmæssig kirkeskat enten direkte til sognet eller til bispekontoret. Den første betingelse er vigtig, fordi det er en af Kirkens vigtigste opgaver at værne om ægteskab som et sakramente, givet os af Kristus. Da både sognet og bispedømmet er totalt afhængige af medlemmernes økonomiske støtte for at kunne eksistere, siger det sig selv, at man ikke kan have en betroet stilling i menigheden, hvis man ikke bidrager til dens eksistens.


Der kommer mere information om menighedsrådsvalget i ugerne op til valget.Caritas: Som jeg nævnte i min adventsbetragtning foroven, er et af de virksomme midler til hellighed almisse. Caritas opfordrer os i adventstid til at støtte dens adventsindsamling, penge som skal sikre en regelmæssig skolegang for piger i Nordøstindien. I kirkens indgang findes der en indsamlingsbøsse, Det vil være en udmærket måde at udøve almisse med at bidrage til denne indsamling: https://caritas.dk/vaer-med/adventsindsamling/ .Sognepræsten: Jeg vil blot fortælle jer, at min hofteoperation, der fandt sted den 12.september, og derved forhindrede mig i at komme til Færøerne som ellers var planlagt den 25.august, var meget vellykket. Tak for jeres forbøn, også for jeres forståelse for mit fravær i august/september.

 

 

 

GUDSTÆNASTUR Á JÓLUM