KATÓLSKA KIRKJAN, Tórshavn, Føroyar  (Faroe Islands)

FØROYSKT · ENGLISH
Vitja kirkjuna  · Tiltøk  · Tíðindi  · Ljósmyndir  · 75 ár í Føroyum  · Franciskanasystrar  · Trúgv  · Bøn

Tíðindi

Påske 2018
Kirkjuráð
Kirkjuskattur
Fastetid 2
Fastetid 2018
Julenat 2017
Advent 2017
Kunning um føstu
Prestar 2018
Bereskab

 

 

SINNOPSKORNIÐ

 

Prædiken - Julenat

 

 

Alle, der er tilstede her i dette kirkerum denne julenat, og alle, der lytter over radioen, er opmærksomme på den historiske begivenhed, som fejres, nemlig, fødselen af den forjættede Frelser, som hele menneskeheden så inderligt har længtes efter. Vi er også opmærksomme på den sandhed, at det spædbarn, født denne nat i en stald i Betlehem mere end 2000 år siden, ikke er et almindeligt spædbarn, men er selveste den almægtige Gud i kød og blod. Enhver, der kalder sig kristen, tror denne sandhed. Ja, det er sandt, at spædbarnet, som Maria fødte, er i virkelighed Gud selv. Både den østlige og vestlige kirker har lært fra den tidligste alder, at der er fire grunde til, at Gud valgte at blive menneske: for at frelse mennesket fra synd og helvedes magter, for at åbenbare Guds ubegrænsede og ubetingede kærlighed til mennesket, for at give mennesket et forbillede på, hvad et ægte menneske egentlig er, og for at gøre mennesket til sit adoptive barn, dvs. at løfte det op til den guddommelige plan. Alle fire grunde og især den fjerde åbenbarer for os ethvert menneskes absolute værdighed og værd fra undfangelsens øjeblik.


Den kendsgerning at Gud valgte at blive menneske, at have en menneskekrop, fortæller os, at den menneskelige krop kræver absolut respekt og på ingen måde kan behandles som et objekt efter forgodtbefindende. Enhver person består af ånd sjæl og krop, og skal altid behandles som et subjekt, der respekteres og æres for sin egen skyld fra undfangelsens øjeblik til naturlig død. Ethvert menneske er skabt i Guds billede og er bestemt til enhed med Gud i fuldkommen glæde i al evighed i himlen. For at være et ægte menneske, skal man tjene en gode, som er højere end en selv, dvs. man skal tjene Gud ved at tjene sin næste med en uselvisk og selvopofrende kærlighed.


Desværre har vort vestlige samfund og kultur afvist denne sandhed enten med vilje eller på grund af uvidenhed eller bare ren og skær dovenskab. Der er faktisk en voksende intolerance i mange vestlige lande for, at der udstilles julekrybbe på offentlige pladser. Kræfter i kulturen kræver, at enhver omtale af Kristus i forbindelse med jul fjernes. De, som er fanget i denne afvisning af Gud og Kristus, påtvinger deres vilje og ideologi på hele samfundet. Vi skal være meget opmærksomme på denne kendsgerning. Ellers riskerer vi at ethvert spor af kristendom forbydes og at de kristne forfølges.


Jeg nævner dette, fordi for ethvert år der kommer og går, vil julens sande betydning og dens autentiske fejring ikke blot blive mere og mere glemt men ligefrem undertrykt ved lov. Derfor er det yderst vigtigt og uopsætteligt, at vi kristne, der af hjertet tror på, at det barn, Maria fødte, Jesus, i sandhed er Guds eenbårne Søn, Gud selv, som er kommet ind i verden for at frelse mennesket fra syndens og helvedes mørke og slaveri, og for at løfte mennesket op til det guddommelige som sine adoptive sønner og døtre, forkynder julens sande betydning både ved ord og især et liv af uselvisk tjeneste til Gud og næsten i selvopofrende kærlighed.


Vi fejrer meget mere end blot et minde om Kristi fødsel i nat. Vi fejrer og overgiver os helt til den sandhed, at Gud er blevet menneske, en sandhed der altid er nuværende. Gud er stadig menneske i dag. Kristus sidder med sin menneske natur ved Faderens højre hånd i himlen. Denne sandhed fylder os med håb i denne mørkets og tårernes dal, og giver os en stærk fornemmelse af vor egen værdighed og værd.


Lad det være synligt for alle, der ser og hør os, at Jesus Kristus, Marias søn og Guds eenbårne Søn, er Herren. Vi lytter til Jesus, der fortæller os at sætte vor lampe på en stage, så at alle kan se vor gode gerningers lys og således prise Faderen, som er i himlen. Ved at fejre julen forkynder vi, at Jesus, født af Maria, er HERREN.


 

Paul Marx,omi

sognepræst