KATÓLSKA KIRKJAN, Tórshavn, Føroyar  (Faroe Islands)

FØROYSKT · ENGLISH
Vitja kirkjuna  · Tiltøk  · Tíðindi  · Ljósmyndir  · 75 ár í Føroyum  · Franciskanasystrar  · Trúgv  · Bøn

Tíðindi

Pinse 2019
Påske 2019
Fastetid 2019
Julenat 2018
Advent 2018
Kirkjuráð
Kirkjuskattur
Kunning um føstu
Prestar 2019
Bereskab

 

 

 

SINNOPSKORNIÐ

 

Prædiken - Julenat 2018

 

 

 

I, som er
tilstede her i kirken denne nat og I, som lytter til denne midnatsmesse i radioen, har jul en betydning, ellers ville I ikke gøre den indsats at være her i kirken eller lytte i radioen. I fornemmer, at julen er meget mere end julekoncerter, julegaver, julefrokoster, julemad, familiesammenkomster. Hvis julen ikke var mere end disse ting, vil den efterlade en tomhedsfølelse. Men vi ved, at det, som giver jul indhold, som gør den til en hellig dag med betydning for eens liv og endnu mere eens død, er den kendsgerning, at et helt ekstraordnært menneske blev født ud på en mark ved en lille bygd i et lille ukendt land i Mellemøsten for mere end 2000 år siden. Det menneske har den største betydning for hele verden den dag i dag. Man beregner tiden endog fra før hans fødsel og efter hans fødsel. Men det, som bevidner dette menneskes enorme betydning og påvirkning allermest, er den kendsgerning, at millioner og atter millioner af mennesker over hele verden igennem 2000 år var villige til at udholde den værste tortur og de mest brutale henrettelsesmetoder i troskab mod ham frem for at fornægte ham. I vor egen tid, 2018, lider 100 tusindevis af mennesker grusom forfølgelse for hans skyld hver eneste dag.


Hvem er dog det menneske, der har en sådan betydning for og magt over så mange mennesker? Det ved vi. For hele den vestlige kultur og mange andre kulturer er bygget på ham, ikke blot på hans lære, men først og fremmest på hans person. Han er født i Betlehem, voksede op i Nazaret i Galilæa, forkyndt af Johannes, Zacharius’ søn, som den lovede Messias, den konge, som hele menneskeheden sukkede efter at skulle komme for at bringe en vedvarende retfærdighed og fred til mennesker på jorden, og hvis kongedømme ville vare evigt. Han er den mand, set fra en ren menneskelig perspektiv, hvis liv blev en total fiasko, idet han blev dømt til døden som en gudsbespotter af sit eget folks øverste myndigheder og henrettet på det grusomste af romermagten som en farlig trussel mod den romerske kejserdømme.


Hvordan kan et sådant menneske, der tabte alt og derved knuste så mange menneskers håb den gang, få os i dag til at fejre hans fødsel? men ikke blot fejrer hans fødsel, men at fejre den som een af de største glædelige begivenheder i verdens historie. Svaret måtte åbenbares fra himlen. Manden er Gud selv, den almægtige, den totale hensides Gud, den Gud, som hele universet og hvert eneste atom i det er fuldstændigt afhængige af. Han blev undfanget i en ung kvindes modersliv og født af hende. Han er den Gud, som enhver menneskesjæl længes efter at være eet med. Han er den totale og absolute sandhed, den fuldkomne og grænseløse godhed og den evige og blændende skønhed, der tilfredsstiller ethvert menneskes dybeste tørst. Han er den Gud, der blev et sandt menneske for at bringe den guddommelige retfærdighed og fred til mennesker på jorden, og han gjorde det ved at lide et total nederlag. Dog var hans grusomme død i virkeligheden den fuldstændige sejr over Satan og helvedes magter. Det er den død, der åbnede et helt nyt liv op for mennesker, idet han opstod fra de døde, en begivenhed, som er den største nogensinde i verdens historie.


Han er Jesus af Nazaret, Marias søn, Guds salvede Konge, Præst og Profet, den lovede Messias, der er kommet for at frelse mennesker. Han er den eneste, der giver ethvert menneskeliv dets fulde mening og fører mennesker til livets mål, den evige enhed med Gud i himlen. Han er det menneske, hvis fødsel vi fejrer i nat. Vi skal fejre hans fødsel med overbevisning og stående faste i troen.


Det er yderst vigtigt, at vi kristne af hjertet virkelig tror på, at det barn, Maria fødte, i sandhed er Guds eenbårne Søn, Gud selv, kommet ind i verden for at frelse mennesker fra syndens og helvedes mørke og slaveri, for derefter at løfte mennesker op til det guddommelige plan som sine elskede adoptive sønner og døtre. Vi skal forkynde julens sande betydning både ved ord og især ved et liv af uselvisk tjeneste til Gud og næsten i en selvopofrende kærlighed.


Ved at være her i kirken eller lytte til denne katolske messe i radioen denne nat, udtrykker vi vor tro på den sandhed, at Guds eenbårne Søn er blevet menneske og er født af jomfru Maria hin nat i Betlehem. Han er vor Gud, der har forenet sig med os i et ubrydeligt og evigt enhedsbånd. Vi sætter vor lid til denne fantastiske sandhed og giver den lov til at komme mere og mere frem i vor bevidsthed og strømme over i vor adfærd.


Vi erkender herved, at Gud er kommet, at Han er med os, at vi stoler på Ham, og at vi sætter al vor lid til Ham. Jesus er vor sande Frelser, Herre og Gud. Dette er julens sande betydning.


 

Paul Marx,omi

sognepræst