KATÓLSKA KIRKJAN, Tórshavn, Føroyar  (Faroe Islands)

FØROYSKT · ENGLISH
Vitja kirkjuna  · Tiltøk  · Tíðindi  · Ljósmyndir  · 75 ár í Føroyum  · Franciskanasystrar  · Trúgv  · Bøn

Tíðindi

Fastetid 2019
Julenat 2018
Advent 2018
Påske 2018
Kirkjuráð
Kirkjuskattur
Kunning um føstu
Prestar 2019
Bereskab

 

 

SINNOPSKORNIÐ

 

Påske 2018

 


 

For at kunne forstå Kristi opstandelses enorme betydning skal vi kende Guds frelsesplan. I dette nummer af Sinnopskorni
ð vil jeg gøre ikke andet end citere de første tre afsnit af Den katolske Kirkes Katekismus, som på en god måde opsummerer Guds plan.

 


l. Gud, som i sig selv er uendelig fuldkommen og salig, har i en plan af ren og skær godhed, fuldkommen frit besluttet at skabe mennesket for at gøre det delagtigt i sit eget liv. Derfor træder Han alle vegne og til alle tider mennesket nær. Gud kalder mennesket og hjælper det til at søge, kende og elske Ham af alle sine kræfter. Han samler alle mennesker, som synden har adskilt, til enheden i sin familie, Kirken. Derfor sendte Han sin Søn som Forløser og Frelser, da tidens fylde var kommet. I Ham og ved Ham kalder Gud menneskene til, i Helligånden, at blive Hans adoptivbørn og dermed arvinger til Hans salige liv.


2. For at dette kald kan genlyde over hele jorden, sendte Kristus apostle, som Han havde udvalgt, idet Han gav dem fuldmagt til at forkynde Evangeliet: “Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sonnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende” (Matt 28,19-20).Styrket ved denne udsendelse “drog apostlene ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med” (Mark 16,20).


3. De, der med Guds hjælp har taget imod Kristi kalden og frit svaret på den, blev så på deres side drevet af Kristi kærlighed til at forkynde det Glade Budskab i hele verden. Denne skat, som de modtog fra apostlene, er blevet bevaret trofast af deres efterfølgere. Alle Kristi troende er kaldet til at videregive den fra slægt til slægt, ved at forkynde troen, leve efter den i broderligt fællesskab og fejre den i liturgien og bønnen.


Jeg ønsker alle og enhver en fortsat glædesfyldt velsignet og hellig påsketid.


 

 

Paul Marx,omi

sognepræst